Lions Club Vaxholm

Startsida
Loppmarknad i Kruthuset
Vad är Lions?
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Klubblokal
Bli medlem
Ge bidrag
Ansöka om bidrag
Stipendium
Kontakt
Medlemssida

 

Stipendier 2017

Lions Club Vaxholm delade i år ut 20 000:- i stipendier i samband med firandet av Nationaldagen i Vaxholms Kyrka.
Stipendiaterna är:
Kultur Gustav Andersson Piano 14 år
Idrott Tor Stein Simning 14 år

 

Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Vaxholm.
Syftet är att befrämja, uppmuntra och stimulera ungdomar till en sund
och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (dock ej direkt yrkes-
eller skolutbildning) genom att premiera framstående resultat,
insatser och färdigheter inom IDROTT KULTUR

Stipendiat kan även vara en grupp, förening eller ungdomsledare som
uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom kommunen.

OBS! Det är inget hinder att man sökt eller varit på förslag tidigare.

Ansökan insändes senast 30 april 2018 till:

        Lions Club Vaxholm 

         c/o Hjalmarsson

         Grenadjärsvägen 12

         185 41 Vaxholm

 

      


Hemsideansvarig: Ragnar Gemsjö ragnar.gemsjo@telia.com  Web-sidan senast uppdaterad 2017-07-02