Lions Club Vaxholm

Startsida
Loppmarknad i Kruthuset
Vad är Lions?
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Klubblokal
Bli medlem
Ge bidrag
Ansöka om bidrag
Stipendium
Kontakt
Medlemssida

 

Kommittéer

Kruthuskommittén ansvarar för försäljning av allmänhetens gåvor i form av möbler, konst, köksutrustningar och diverse prylar. Häri ingår ansvar för hämtning av gods, uppackning, förvaring och prismärkning. Kommittén har även ansvar för byggnaden Kruthuset och upprättande av bemanningslistor.
Ansv: Christina Grahn Tel: 070-671 27 14 Mail: christina.grahn@telia.com

Mintkommittén ansvarar för att samla in medel för Lions narkotikaprojekt och Lions Quest-kurser (lärarutbildning). Genom att köpa en blå-vit mintrulle, som finns i butiker och banker, hjälper man Lions att bekämpa drogmissbruk och mobbing.
Ansv: Kjell Hjalmarsson Tel: 076-311 10 79 Mail: kjell-hjalmarsson@telia.com

PR-kommittén skall sprida kunskap om Lions genom vår hemsida och informationsmaterial vid våra aktiviteter samt genom artiklar och skrivelser i lokala tidskrifter. Under kommande verksamhetsår svarar kommittén för att driva lokala aktiviteter kopplade till Lions riksomfattande Varumärkeskampanj.
Ansv: Madeleine Ljungfeldt Tel: 073-736 37 56 Mail: madeleine.ljungfeldt@gmail.com

Stipendiekommittén svarar för att under våren utdela stipendium för ungdomsverksamhet inom Idrott och Kultur i Vaxholm.
Ansv: Lisbeth G Hjalmarsson Tel: 073-387 28 66 Mail: kjell-hjalmarsson@telia.com

Pensionärskommittén ansvarar för att anordna en höstfest för pensionärer i Vaxholm.
Ansv: Magda Almberg Tel: 076 290 64 18 Mail: almberg.magda@gmail.com

Julmarknadskommittén ansvarar för att arrangera Vaxholms Julmarknad en helg i december. Knallar inbjuds att hyra marknadsplats och bord. Lions säljer lotter, korv, glögg mm. 
Ansv: Ann-Sofie Berggren Tel: 070-594 32 84 Mail: annsofie_berggren@telia.com

Kommittén för Skärgårdsbåtens dag ansvarar för att anordna marknad i samband med Skärgårdsbåtens dag med musik, dans, försäljning av stekt strömming, korv och allehanda produkter. Knallar inbjuds att hyra marknadsplats och bord.
Ansv: Jan Öberg Tel: 073-736 66 30 Mail: janneo@mbox301.tele2.se

Medlemskommittén skall förbereda ärenden som rör intagning av nya medlemmar. Kommittén ansvarar även för klubbens tillväxtprogram.
Ansv:  Jan Wester Tel: 070-3965186 Mail: janne.wester@telia.com

Transportgruppen ansvarar för transport av varor och utrustning vid specifika aktiviteter som Vaxholms Julmarknad och Skärgårdsbåtens Dag.
Ansv: Lennart Tengmark Tel: 070-932 86 92 Mail: lennart.tengmark@outlook.com

Kommittén för Världens Barn skall representera Lions Club Vaxholm i det årliga arrangemanget kring insamling i Vaxholms kommun och även ansvara för Lions egna aktiviteter.
Ansv: Lisa Starbrink Tel: 070-212 11 94 Mail: lisa.starbrink@home.se

Flyktingkommittén representerar klubben i samordnad stödverksamhet för flyktingar i Vaxholm. Aktuellt just nu är prata-svenska-kafé. Söka kontakt med de nyanlända för att få klarlagt vilka ev. problem/behov vi i klubben kan hjälpa till med att lösa.
Ansv. Inger Fridblom Tel: 070-970 60 98 Mail: inger.fridblom@hotmail.com

Strömmingsloppet. Lions stödjer detta arrangemang genom att hjälpa till med vätskestation och försäljning av strömming.
Ansv. Gun Holmér Tel: 08-541 317 30 Mail: gunibacken15@gmail.com

Påsk kommittén:
Ansv.: Ulla Widne Tel: 070-492 51 70 Mail: ullawidne@hotmail.com

 

      


Hemsideansvarig: Ragnar Gemsjö ragnar.gemsjo@telia.com  Web-sidan senast uppdaterad 2017-09-28