Lions Club Vaxholm

Startsida
Loppmarknad i Kruthuset
Vad är Lions?
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Klubblokal
Bli medlem
Ge bidrag
Ansöka om bidrag
Stipendium
Kontakt
Medlemssida

 

 

Kalender

Loppmarknad hålles varje helgfri lördag kl. 11.00-14.00 i Kruthuset

Strömmingsloppet: 5 maj 2018

Stipendieutdelning: 6 juni 2018

Skärgårdsbåtens dag: 13 juni 2018

Viking Camp:  

Världens Barn: 

Pensionärernas höstfest: 

Julmarknad: 8 - 9 december 2018

Månadsmöten hålls normalt första fredagen i månaden kl. 18.00 i klubblokalen.

Styrelsemöten Styrelsemöten hålls normalt måndagen 11 dagar före månadsmötet.

Riksmöte: 

Distriktsmöte: 

 

      


Hemsideansvarig: Ragnar Gemsjö ragnar.gemsjo@telia.com  Web-sidan senast uppdaterad 2018-03-14