Lions Club Vaxholm

Startsida
Loppmarknad i Kruthuset
Vad är Lions?
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Klubblokal
Bli medlem
Ge bidrag
Ansöka om bidrag
Stipendium
Kontakt
Medlemssida

 

Ge bidrag

 
Du som vill ge ett bidrag till Lions kan stödja våra lokala insamlingar och aktiviteter.
 
Du är även välkommen att sätta in ett bidrag på något av Lions girokonton:
 
- Lions Club Vaxholm. Bankgiro: 613-9109 Swish: 1231474550.
-
- Sveriges Lions Hjälpfond. Plusgiro: 90 19 48 – 0.
-
- Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala:  Plusgiro 90 09 40-8
-
 Lions Forskningsfond mot folksjukdomar Linköpings Universitet. Plusgiro: 10 45 86 - 3
 
Gå gärna in på Lions hemsida för att få mer information om de olika fonderna - www.lions.se
 

      


Hemsideansvarig: Ragnar Gemsjö ragnar.gemsjo@telia.com  Web-sidan senast uppdaterad 2016-10-01