Lions Club Vaxholm

Startsida
Loppmarknad i Kruthuset
Vad är Lions?
Kommittéer
Styrelsen
Kalender
Klubblokal
Bli medlem
Ge bidrag
Ansöka om bidrag
Stipendium
Kontakt
Medlemssida

 

Ansöka om bidrag

En viktig del i Lions arbete är att kunna hjälpa till lokalt här i Vaxholm.

Vad kan man då söka bidrag för? Vi har inga generella regler utan gör en enskild bedömning av varje ansökan.

Om vi tittar på vad vi givit bidrag till tidigare så har vi

  • uppmuntrat både enskilda och grupper som genom sjukdom eller handikapp har svårt att kunna göra sånt som är naturligt för oss andra. Det har gällt kultur, läger, idrottsutövning m m.
  • givit stöd till specifika projekt eller aktiviteter i fritidsverksamhet, såväl för barn som vuxna.
  • kunnat hjälpa då någon kommit i tillfällig nöd

Bidragen ska på intet sätt konkurrera med myndigheternas sociala ansvar.

Hur söker man bidrag?

Skriv till oss i Lions. Postadresser och e.mail hittar du på vår Kontaktsida.  Var gärna tydlig med motiven till din ansökan. Glöm inte att uppge namn, adress och ev. ålder.

Se även speciell sida om Stipendium

      


Hemsideansvarig: Ragnar Gemsjö ragnar.gemsjo@telia.com  Web-sidan senast uppdaterad 2016-09-24